Är du intresserad av att mer eller att vi kommer till er skola?

Kontakta oss

Linda Wahl
Projektledare, pedagog
linda.wahl@sensus.se
0709 921576

Molly Svensson
Berättarskola, pedagog molly.svensson@svenskakyrkan.se

Läs mer om Sensus studieförbunds verksamhet på www. sensus.se

© Sensus studieförbund 2021. Illustrationer: Cecilia Birgerson. Produktion budskapet.se