Under samma himmel har vuxit fram genom ett brett samarbete

Projektet Under samma himmel initierades av Göteborgs interreligiösa råd år 2013. Allmänna arvsfonden bekostade ett treårigt pilotprojekt för att utveckla ett innehåll och en metod. Sedan 2016 har kursen utvecklats i samverkan med lärare och elever på Ryaskolan på Hisingen, Bergsgårdsskolan i Hjällbo, Båtsmansskolan i Mölnlycke och Styrsöskolan i Göteborg.

År 2020 övergick huvudmannaskapet till Sensus studieförbund. Sensus driver och utvecklar verksamheten vidare i samverkan med en interreligiös referensgrupp.

I referensgruppen sitter representanter från representanter från Edut - vittnesmål från förintelsen, Judiska församlingen Göteborg, Svenska kyrkan, Grundskoleförvaltningen i Göteborg, studieförbunden Ibn Rushd och Bilda.

Under samma himmels verksamhet finansieras av Levande Historia, Göteborgs Stad. Utöver kursen håller vi Berättarskolor för att rekrytera och utbilda fler berättare. Berättarskolorna genomförs i Samverkan med Svenska kyrkan och utbildade pedagoger med stor erfarenhet av interreligiöst ungdomsarbete. Kursledare i skolorna är erfarna religionslärare.

© Sensus studieförbund 2021. Illustrationer: Cecilia Birgerson. Produktion budskapet.se