Religiös mångfald som demokratisk grundpelare i svensk skola

Viktor Aldrin, docent i teologi med inriktning mot praktisk teologi/religionsdidaktik, Högskolan i Borås, bidrar i bilagd text med vetenskapliga perspektiv på kursen. Texten ger en introduktion till begreppet ”levd religion” och hur det relaterar till mångfald i skolan, samt skriver i ett avsnitt om eleven som åskådare och deltagare i skolans gemensamma värdegrundsuppdrag. I slutet finns också en kortare lista med tips om länkar och litteratur.

© Sensus studieförbund 2021. Illustrationer: Cecilia Birgerson. Produktion budskapet.se